Šala mala

Poslala mi ga je Barica, da ne bom samo stokal …

Grejo na izpit trije študentje zgodovine, dva bogataška sinova in revček.
Prvi da v index 1000 evrov. Profesor dr. vpraša: Kdaj sta bili vrženi bombi nad Japonsko?
Odgovor: 1945
Pr.dr.: Lahko greš, 10.

Pride drugi, v indeksu je 500 evrov. Isto prvo vprašanje, nato:
Na katera mesta?
Na Hirošimo in Nagasaki.
Pr.dr.: Odlično, 10

Pride tretji, revček, s praznim indeksom.
Kdaj sta bili vrženi bombi na Japonsko?
1945.
Na kateri mesti?
Hirošimo in Nagasaki.
Pa žrtve??
221. 851.
Imena, imena!